देश

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनौपचारिक हिस्साको पनि अध्ध्यन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्टिय ब्यापारमा अनौपचारिक हस्यिाा आधा भन्दा बढी रहेको सुनिएको भन्दै त्यसबाट बस्तुनिष्ठ अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका ...

मनोरञ्जन

1
0

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनौपचारिक हिस्साको पनि अध्ध्यन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्टिय ब्यापारमा अनौपचारिक हस्यिाा आधा भन्दा बढी रहेको सुनिएको भन्दै त्यसबाट बस्तुनिष्ठ ...

अर्थ

Load More

Latest Articles

Load More

Random News